097.6666.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Chậu rửa bát đá Granite Carysil ROA1 Black
  Chậu rửa bát đá Granite Carysil ROA1 Black
  -10%

  Chậu rửa bát đá Granite Carysil ROA1 Black

  6,450,000  5,805,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá Granite Carysil ROA1 White
  Chậu rửa bát đá Granite Carysil ROA1 White
  -10%

  Chậu rửa bát đá Granite Carysil ROA1 White

  6,450,000  5,805,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil BEC2 Nera
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil BEC2 Nera
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil BEC2 Nera

  10,950,000  9,855,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil BEC2 Snova
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil BEC2 Snova
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil BEC2 Snova

  10,950,000  9,855,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC1 Cafe
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC1 Cafe
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC1 Cafe

  10,950,000  9,855,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC1 Champagne
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC1 Champagne
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC1 Champagne

  10,950,000  9,855,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC2 Champagne
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC2 Champagne
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC2 Champagne

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC2 Nera
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC2 Nera
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil ENC2 Nera

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil JAC1 Arena
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil JAC1 Arena
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil JAC1 Arena

  9,950,000  8,955,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil JAC1 Nera
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil JAC1 Nera
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil JAC1 Nera

  9,950,000  8,955,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Arena
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Arena
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Arena

  10,950,000  9,855,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Champagne
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Champagne
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Champagne

  10,950,000  9,855,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Nera
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Nera
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC1 Nera

  10,950,000  9,855,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 3 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC2 Arena
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC2 Arena
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC2 Arena

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC2 Cafe
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC2 Cafe
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LAC2 Cafe

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ C.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC1 Montana (82.5x48cm)
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC1 Montana (82.5x48cm)
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC1 Montana (82.5x48cm)

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC1 Nera (82.5x48cm)
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC1 Nera (82.5x48cm)
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC1 Nera (82.5x48cm)

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Champagne
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Champagne
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Champagne

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Nera
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Nera
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Nera

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Snova
  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Snova
  -10%

  Chậu rửa bát đá nhân tạo Carysil LMC5 Snova

  8,950,000  8,055,000 

  Hãng sản xuất: Carysil

  Xuất xứ: Ấn Độ

  Bảo hành: 05 năm độ bền 50 năm.

  – Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng.

  – Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn.

  – Khả năng chịu nhiệt cao trên 230 độ.

 • Showing 1–20 of 43 results

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích