097.6666.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ 60002TR
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ 60002TR
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ 60002TR

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: 60002TR

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ 60005TR
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ 60005TR
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ 60005TR

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: 60005TR

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ N68005
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ N68005
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ N68005

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: N68005

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P66001
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P66001
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P66001

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P66001

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67001
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67001
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P67001

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P67001

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67002
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67002
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P67002

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P67002

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67003
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67003
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P67003

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P67003

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67007
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67007
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P67007

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P67007

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67011
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67011
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P67011

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P67011

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67012
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P67012
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P67012

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P67012

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68003
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68003
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68003

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68003

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68006
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68006
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68006

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68006

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68007
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68007
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68007

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68007

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68008
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68008
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68008

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68008

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68025
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68025
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68025

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68025

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68038
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68038
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68038

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68038

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68040
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68040
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68040

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68040

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68045
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68045
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68045

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68045

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68812
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ P68812
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ P68812

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: P68812

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ TD68809
  Gạch lát nền 60x60 Ý MỸ TD68809
  -6%

  Gạch lát nền 60×60 Ý MỸ TD68809

  350,000  330,000 

  Mã sản phẩm: TD68809

  Hãng sản xuất: Ý Mỹ

  Xuất xứ: Việt Nam

  Kích thước: 600x600mm

  Bề mặt: bóng kính toàn phần

  Chất liệu: gạch Granite

  Qui cách đóng thùng : 4 Viên/Thùng = 1.44M2

  Đơn vị tính: Mét Vuông (M2)

 • Showing 1–20 of 22 results

 

Gạch Ý Mỹ 60×60 được làm bằng chất liệu đá Granite cao cấp, có độ cứng cao, chịu lực tốt

Bề mặt bóng kính toàn phần, nhẵn mịn, vân đá độc đáo sắc nét, tự nhiên

Công nghệ mài cạnh, phủ men nano, đảm bảo không bị bong tróc sau thời gian dài sử dụng

Chống trầy xước cao, chống thấm nước tốt, hạn chế bụi bẩn, kháng khuẩn, không bị ố mốc hay rong rêu bám

Phù hợp sử dụng tại nhiều kiến trúc, công trình xây dựng: nhà dân, khách sạn, chung cư, trường học, bệnh viện…

Hiện tại hệ thống cửa hàng thiết bị vệ sinh – thiết bị nhà bếp Kim Quốc Tiến tự hào là đại lý chính thức của gạch Ý Mỹ.Do đó khi đến với chúng tôi các bạn sẽ mua được gạch ốp lát chính hãng với mức chiết khấu cao nhất.

+ Hồ Chí Minh:

02 Lương Định Của, P Bình An, Quận 2, HCM (ngay góc ngã tư Trần Não và Lương Định Của). Hotline 091.9999.516 – 098.6666.516.

DP23, Dragon Parc 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh. Hotline 096.7777.516

+ Hà Nội: Vòng xoay Tố Hữu giao Lê trọng Tấn, P La Khê, Hà Đông, Hà Nội.Hotline 089.8888.516

+ Chi Nhánh Đà Nẵng: Coming soon!

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Chủ Nhật: 8h00 – 20h00

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích