bon-cau-INAX-2-khoi-AC-602-CW-S32VN-nap-rua-co.jpg

Chelseavinh 18 tuổi, hiện công tác tại Kim Quốc Tiến với vị trí giữ xe và viết thuê tại KimQuocTien.COM. Sở thích nghiên cứu về website, SEO. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Both comments and trackbacks are currently closed.