098.6666.516

Gọi ngay cho chúng tôi: 091.9999.516 or 098.6666.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Giảm giá

  COMBO AMERICAN 01

  3,250,000  2,438,000 

  COMBO AMERICAN 01

  • Bàn cầu 2 khối VF-2398
  • Chậu rửa treo tường VF-0940
  • Vòi chậu nước lạnh WF-T601

  Thời gian bảo hành: theo chính sách  hãng

 • Combo-khuyen-mai-American 2
  Combo-khuyen-mai-American 2
  Giảm giá

  COMBO AMERICAN 02

  3,300,000  2,475,000 

  COMBO AMERICAN 02 

  • Bàn cầu 2 khối VF-2398
  • Chậu rửa treo tường VF-0969
  • Vòi chậu nước lạnh WF-T601

  Thời gian bảo hành: theo chính sách của hãng

 • Combo-khuyen-mai-American 3
  Combo-khuyen-mai-American 3
  Giảm giá

  COMBO AMERICAN 03

  3,450,000  2,510,000 

  COMBO AMERICAN 01

  • Bàn cầu 2 khối VF-2397
  • Chậu rửa treo tường VF-0940
  • Vòi chậu nước lạnh WF-T601

  Thời gian bảo hành: theo chính sách  hãng

 • Combo-khuyen-mai-American 4
  Combo-khuyen-mai-American 4
  Giảm giá

  COMBO AMERICAN 04

  3,500,000  2,560,000 

  COMBO AMERICAN 01

  • Bàn cầu 2 khối VF-2397
  • Chậu rửa treo tường VF-0969
  • Vòi chậu nước lạnh WF-T601

  Thời gian bảo hành: theo chính sách  hãng

 • Combo-khuyen-mai-American 5
  Combo-khuyen-mai-American 5
  Giảm giá

  Combo American 05

  3,400,000  2,440,000 

  COMBO AMERICAN 05

  • Bàn cầu 2 khối  American VF-2397
  • Chậu rửa treo tường American VF-0969
  • Chân treo American VF-0912

  Thời gian bảo hành: theo chính sách  hãng

 • Combo-khuyen-mai-American 7
  Combo-khuyen-mai-American 7
  Giảm giá

  Combo American 07

  6,950,000  4,901,000 

  COMBO AMERICAN 07:

  • Bàn cầu hai khối AMERCA N VF-2397
  • Chậu rửa treo tường VF-0940
  • Vòi chậu nóng lạnh WF-6501
  • Sen tắm nóng lạnh WF-6511

  Thời gian bảo hành: theo chính sách  hãng

 • Combo-khuyen-mai-American 8
  Combo-khuyen-mai-American 8
  Giảm giá

  Combo American 08

  7,800,000  5,460,000 

  COMBO AMERICAN 08

  • Bàn cầu 2 khối  American VF-2013
  • Chậu rửa treo tường American VF-0940
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-1501
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-1511

  Bào hành theo chính sách của hãng

 • Combo-khuyen-mai-American 9
  Combo-khuyen-mai-American 9
  Giảm giá

  Combo American 09

  7,000,000  4,940,000 

  COMBO AMERICAN 09:

  • Bàn cầu 2 khối  American VF-2013
  • Chậu rửa treo tường American VF-0940
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-6501
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-6511

  Bào hành theo chính sách của hãng

 • Combo American 11
  Combo American 11
  Giảm giá

  Combo American 11

  9,360,000  6,143,000 

  Combo American 11 là gói combo bao gồm

  • Bàn cầu 2 khối American  VF-2714
  • Chậu rửa treo tường American  VF-0947 + Chân treo American   VF-0741
  • Vòi chậu nóng lạnh American  WF-1501
  • Sen tắm nóng lạnh American  WF-1511

  Bảo hành theo chính sách của hãng

  Giao hàng nhanh nội thành HCM và hỗ trợ giao tỉnh

 • Combo American 12
  Combo American 12
  Giảm giá

  Combo American 12

  9,510,000  6,636,000 

  Combo American 12 là gói combo bao gồm

  • Bàn cầu 2 khối American VF-2714
  • Chậu rửa treo tường American VF-0947 + Chân treo American VF-074
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-0301
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-0311

  Bảo hành theo chính sách của hãng

  Giao hàng nhanh nội thành HCM và hỗ trợ giao tỉnh

 • Combo American 13
  Combo American 13
  Giảm giá

  Combo American 13

  4,800,000  3,840,000 

  Combo American 13 là gói combo bao gồm

  • Bàn cầu 2 khối American VF-2714
  • Chậu rửa treo tường American VF-0969 + Chân treo American VF-0912

  Bảo hành theo chính sách của hãng

  Giao hàng nhanh nội thành HCM và hỗ trợ giao tỉnh

 • Combo American 14
  Combo American 14
  Giảm giá

  Combo American 14

  4,800,000  3,840,000 

  Combo American 14 là gói combo bao gồm

  • Bàn cầu 2 khối American VF-2714
  • Chậu rửa treo tường American VF-0969 + Chân dài American VF-0901

  Bảo hành theo chính sách của hãng

  Giao hàng nhanh nội thành HCM và hỗ trợ giao tỉnh

 • Combo American 15
  Combo American 15
  Giảm giá

  Combo American 15

  8,900,000  6,230,000 

  Combo American 15 là gói combo bao gồm

  • Bàn cầu 2 khối American VF-2714
  • Chậu rửa treo tường American VF-0947 + Chân treo American VF-074
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-0301
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-0311

  Bảo hành theo chính sách của hãng

 • Combo American 16
  Combo American 16
  Giảm giá

  Combo American 16

  8,750,000  6,145,000 

  Combo American 16 là gói combo bao gồm

  • Bàn cầu 2 khối VF-2714
  • Chậu rửa treo tường VF-0969
  • vòi chậu nóng lạnh WF-1501
  • Sen tắm nóng lạnh WF-1511

  Bảo hành theo chính sách của hãng

 • Combo American 17
  Combo American 17
  Giảm giá

  Combo American 17

  9,290,000  6,410,000 

  Combo American 17 là gói combo bao gồm

  •  Bàn cầu 1 khối American VF-1858
  • Chậu rửa treo tường American VF-0476
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-6501
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-6511

  Bảo hành theo chính sách của hãng

 • Combo American 18
  Combo American 18
  Giảm giá

  Combo American 18

  10,140,000  6,930,000 

  Combo American 18:

  • Bàn cầu 1 khối American VF-1858
  • Chậu rửa treo tường American VF-0476
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-1501
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-1511

  Bảo hành theo chính sách hãng

 • Combo American 19
  Combo American 19
  Giảm giá

  Combo American 19

  9,200,000  6,490,000 

  Combo American 19:

  • Bàn cầu 1 khối American VF-1858
  • Chậu rửa treo tường VF-0969
  • Vòi chậu nóng lạnh WF-6501
  • Sen tắm nóng lạnh WF-6511

  Bảo hành theo chính sách hãng

 • Combo American 20
  Combo American 20
  Giảm giá

  Combo American 20

  10,500,000  6,630,000 

  Combo American 20

  • Bàn cầu 1 American khối VF-1858
  • Chậu rửa treo tường American VF-0969
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-1501
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-1511

  Bảo hành theo chính sách của hãng

 • Combo American 21
  Combo American 21
  Giảm giá

  Combo American 21

  9,810,000  6,820,000 

  Combo American 21

  •  Bàn cầu 1 khối American VF-1858
  • Chậu rửa treo tường American  VF-0947 + Chân treo American  VF-0741
  • Vòi chậu nóng lạnh American  WF-6501
  • Sen tắm nóng lạnh American  WF-6511

  Bảo hành theo chính sách của hãng

 • Combo American 22
  Combo American 22
  Giảm giá

  Combo American 22

  10,810,000  7,445,000 

  Combo American 22 bao gồm: 

  • Bàn cầu 1 khối  American VF-1858
  • Chậu rửa treo tường American VF-0947 + Chân treo American  VF-0741
  • Vòi chậu nóng lạnh American WF-0301
  • Sen tắm nóng lạnh American WF-0311

  Bảo hành theo chính sách của hãng

 • Showing 1–20 of 42 results

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích