098.6666.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Combo Viglacera 01
  Combo Viglacera 01
  -28%

  Combo Viglacera 01

  4,040,000  2,929,000 

  Combo Viglacera 01 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP 6

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-2
  Combo-khuyen-mai-viglacera-2
  -25%

  Combo Viglacera 02

  5,930,000  4,450,000 

  Combo Viglacera 02 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Chậu rửa mặt Viglacera V39
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Vòi chậu lạnh Viglacera  V106
  • Sen tắm nước lạnh Viglacera VG508

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-3
  Combo-khuyen-mai-viglacera-3
  -25%

  Combo Viglacera 03

  4,690,000  3,510,000 

  Combo Viglacera 03 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Chậu rửa mặt Viglacera V39

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-4
  Combo-khuyen-mai-viglacera-4
  -27%

  Combo Viglacera 04

  4,940,000  3,610,000 

  Combo Viglacera 03 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Chậu rửa mặt Viglacera V39
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-5
  Combo-khuyen-mai-viglacera-5
  -42%

  Combo Viglacera 05

  5,427,000  3,172,000 

  Combo Viglacera 03 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V37
  • Vòi chậu lạnh Viglacera VG106
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-6
  Combo-khuyen-mai-viglacera-6
  -47%

  Combo Viglacera 06

  4,020,000  2,142,000 

  Combo Viglacera 06 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V37
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-7
  Combo-khuyen-mai-viglacera-7
  -43%

  Combo Viglacera 07

  4,920,000  2,819,000 

  Combo Viglacera 07 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V37
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt Viglacera V39

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-8
  Combo-khuyen-mai-viglacera-8
  -37%

  Combo Viglacera 08

  5,548,000  3,497,000 

  Combo Viglacera 08 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V39
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt Viglacera VI5
  • Vòi chậu rửa mặt Viglacera VG107

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-9
  Combo-khuyen-mai-viglacera-9
  -25%

  Combo Viglacera 09

  5,660,000  4,218,000 

  Combo Viglacera 09 bao gồm:

  • Bồn Cầu Viglacera V35 1 khối
  • Chậu rửa mặt Viglacera CD50

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-10
  Combo-khuyen-mai-viglacera-10
  -24%

  Combo Viglacera 10

  4,230,000  3,223,000 

  Combo Viglacera 10 bao gồm:

  • Bồn Cầu Viglacera V35 1 khối
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-11
  Combo-khuyen-mai-viglacera-11
  -26%

  Combo Viglacera 11

  5,738,000  4,218,000 

  Combo Viglacera 11 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V35
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt Viglacera CD1
  • Vòi chậu rửa mặt Viglacera VG107

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-12
  Combo-khuyen-mai-viglacera-12
  -23%

  Combo Viglacera 12

  5,720,000  4,400,000 

  Combo Viglacera 12 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt Viglacera CD50

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-13
  Combo-khuyen-mai-viglacera-13
  -32%

  Combo Viglacera 13

  6,290,000  4,270,000 

  Combo Viglacera 13 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu treo tường Viglacera V39
  • Sen Tắm Viglacera VG502 Nóng Lạnh

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-14
  Combo-khuyen-mai-viglacera-14
  -24%

  Combo Viglacera 14

  4,990,000  3,817,000 

  Combo Viglacera 11 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt Viglacera CD1

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-15
  Combo-khuyen-mai-viglacera-15
  -36%

  Combo Viglacera 15

  3,700,000  2,376,000 

  Combo Viglacera 15 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera BL5
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-16
  Combo-khuyen-mai-viglacera-16
  -31%

  Combo Viglacera 16

  5,380,000  3,693,000 

  Combo Viglacera 16 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera BL5
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt Chậu rửa mặt Viglacera CD50

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-17
  Combo-khuyen-mai-viglacera-17
  -30%

  Combo Viglacera 17

  6,775,000  4,752,000 

  Combo Viglacera 17 bao gồm:

  •  Bồn cầu một khối Viglacera BL5
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt Viglacera CD50
  • Sen tắm nóng lạnh Viglacera VG502

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-18
  Combo-khuyen-mai-viglacera-18
  -23%

  Combo Viglacera 18

  4,740,000  3,645,000 

  Combo Viglacera 18 bao gồm

  •  Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Chậu rửa mặt Viglacera CD1

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-19
  Combo-khuyen-mai-viglacera-19
  -27%

  Combo Viglacera 19

  4,040,000  2,930,000 

  Combo Viglacera 19 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Combo-khuyen-mai-viglacera-20
  Combo-khuyen-mai-viglacera-20
  -24%

  Combo Viglacera 20

  5,290,000  4,010,000 

  Combo Viglacera 20 bao gồm:

  • Bồn cầu một khối Viglacera V45
  • Vòi xịt vệ sinh Viglacera VGXP6
  • Chậu rửa mặt đặt trên bàn Viglacera CD16

  Bảo hành 3 năm theo chính sách của hãng

  Giao hàng miễn phí nội thành HCM

 • Showing 1–20 of 27 results

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích