Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-103
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-103

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-103

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-11
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-11

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-11

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-123
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-123

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-123

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-133
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-133

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-133

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-204
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-204

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-204

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-207
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-207

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-207

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-209
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-209

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-209

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-21
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-21

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-21

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-23
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-23

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-23

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-33
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-33

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-33

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-63
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-63

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-63

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

 • Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-93
  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-93

  Gạch Inax Pastel Plain-255/PPC-93

  690,000 

  Loại gạch: Mosaic

  Kích thước vỉ: 300x300mm

  Kích thước gạch : 95x45mm

  Bề dày gạch: Dày 7.0mm

  Số lượng viên/1 vỉ : 18 viên/vỉ

  Số lượng vỉ/1m2 : 11.2 vỉ/m2

  Số lượng/1 thùng: 22 vỉ/1 Thùng

  Khối lượng thùng: 23.5 kg

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích