098.6666.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • g38025
  g38025
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38025

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/ thùng

 • G38028
  G38028
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38028

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/ thùng

 • G38029
  G38029
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38029

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/ thùng

 • G38046
  G38046
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38046

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/ thùng

 • g38048
  g38048
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38048

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/ thùng

 • G38068
  G38068
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38068

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng vân mây

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

 • G38078
  G38078
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38078

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt:

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

 • g38522
  g38522
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38522

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • G38525
  G38525
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38525

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • g38528
  g38528
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38528

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • G38529
  G38529
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38529

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • g38548
  g38548
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38548

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • g38622
  g38622
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38622

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • g38624
  g38624
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38624

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • G38625
  G38625
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38625

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: Thùng 11 viên = 0.99m2

 • G38825
  G38825
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38825

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/thùng – 0.99 m2/thùng

  Trọng lượng: 21.7 kg/thùng

 • G38829
  G38829
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 G38829

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/thùng – 0.99 m2/thùng

  Trọng lượng: 21.7 kg/thùng

 • M3030TRGR
  M3030TRGR
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 M3030TRGR

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/thùng – 0.99 m2/thùng

  Trọng lượng: 21.7 kg/thùng

 • M3030TRMK
  M3030TRMK
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 M3030TRMK

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/thùng – 0.99 m2/thùng

  Trọng lượng: 21.7 kg/thùng

 • MS4747-918-M2
  MS4747-918-M2
  -35%

  Gạch Taicera 30×30 MS4747-918-M2

  85,000  55,000 

  Loại gạch: Gạch ốp lát

  Bề mặt: Bóng mờ

  Kích thước: 30×30 cm

  Đơn vị tính: Viên

  Quy cách đóng hộp: 11 viên/thùng – 0.99 m2/thùng

  Trọng lượng: 21.7 kg/thùng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích