Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Gạch ốp 30x45 Vitto C003
  Gạch ốp 30x45 Vitto C003
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C003

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C003

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C004
  Gạch ốp 30x45 Vitto C004
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C004

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C004

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C008
  Gạch ốp 30x45 Vitto C008
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C008

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C008

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C009
  Gạch ốp 30x45 Vitto C009
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C009

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C009

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C010
  Gạch ốp 30x45 Vitto C010
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C010

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C010

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C011
  Gạch ốp 30x45 Vitto C011
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C011

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C011

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C012
  Gạch ốp 30x45 Vitto C012
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C012

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C012

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C013
  Gạch ốp 30x45 Vitto C013
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C013

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C013

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C014
  Gạch ốp 30x45 Vitto C014
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C014

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C014

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C017
  Gạch ốp 30x45 Vitto C017
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C017

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C017

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C023
  Gạch ốp 30x45 Vitto C023
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C018

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C018

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C021
  Gạch ốp 30x45 Vitto C021
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C021

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C021

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C023
  Gạch ốp 30x45 Vitto C023
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C023

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C023

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C029
  Gạch ốp 30x45 Vitto C029
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C029

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C029

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C030
  Gạch ốp 30x45 Vitto C030
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C030

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C030

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C032
  Gạch ốp 30x45 Vitto C032
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C032

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C032

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C033
  Gạch ốp 30x45 Vitto C033
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C033

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C033

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C034
  Gạch ốp 30x45 Vitto C034
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C034

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C034

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C037
  Gạch ốp 30x45 Vitto C037
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C037

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C037

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Gạch ốp 30x45 Vitto C038
  Gạch ốp 30x45 Vitto C038
  -13%

  Gạch ốp 30×45 Vitto C038

  150,000  130,000 

  Mã sản phẩm: C038

  Hãng sản xuất: Vitto

  Kích thước: 300x450mm

  Bề mặt: nhẵn bóng

  Gạch mài cạnh cao cấp

  Chất liệu: gạch Ceramic

  Vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình

 • Showing 1–20 of 49 results

 

Gạch VITTO của tập đoàn VITTO được thành lập vào 2013. Các sản phẩm gạch ốp lát của hãng mang đến sự sang trọng, đặc trưng văn hóa, nghệ thuật cho không gian.

Các kích thước của gạch VITTO hiện nay bao gồm gạch Vitto 30×45, gạch Vitto 30×60 được sản xuất theo công nghệ hàng đầu đến từ Ý.

Hiện tại hệ thống cửa hàng thiết bị vệ sinh – thiết bị nhà bếp Kim Quốc Tiến tự hào là đại lý chính thức của tập đoàn VITTO.Do đó khi đến với chúng tôi các bạn sẽ mua được gạch ốp lát chính hãng với mức chiết khấu cao nhất.

+ Hồ Chí Minh:

02 Lương Định Của, P Bình An, Quận 2, HCM (ngay góc ngã tư Trần Não và Lương Định Của). Hotline 091.9999.516 – 098.6666.516.

DP23, Dragon Parc 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh. Hotline 096.7777.516

+ Hà Nội: Vòng xoay Tố Hữu giao Lê trọng Tấn, P La Khê, Hà Đông, Hà Nội.Hotline 089.8888.516

+ Chi Nhánh Đà Nẵng: Coming soon!

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Chủ Nhật: 8h00 – 20h00

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích