Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Chậu rửa mặt bằng đá MAR24V
  Chậu rửa mặt bằng đá MAR24V

  Chậu rửa mặt bằng đá MAR24V

  Chậu rửa mặt bằng đá, đá nguyên khối.

  Trọng lượng khoảng +/-20kg / chiếc.

  Kích thước vuông, phủ bì 450mm x 350 cao 100mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Vàng socola Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo bằng đá onyx Kanly RY11
  Lavabo bằng đá onyx Kanly RY11

  Lavabo bằng đá onyx Kanly RY11

  Lavabo đá, Lavabo bằng đá onyx.

  Trọng lượng: Khoảng 10-12kg / chiếc.

  Kích thước: Ðường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Xuất xứ: Sản xuất nguyên chiếc tại Pakistan theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®.

  Chất liệu thiết bị: Đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá Onyx xanh ngọc Pakistan, đá ngọc xanh, đá xuyên sáng..

 • Lavabo đá bazan R12VB
  Lavabo đá bazan R12VB

  Lavabo đá bazan Kanly R12VB

  Lavabo đá Bazan, đen, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá Bazan đen, Đắk Nông, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá đẹp R7E2B
  Lavabo đá đẹp R7E2B

  Lavabo đá đẹp R7E2B

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá marble đen vân cọ, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá granite Kanly RG16V
  Lavabo đá granite Kanly RG16V

  Lavabo đá granite Kanly RG16V

  Lavabo đá granite, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Granite Huế, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá MAR11Bi
  Lavabo đá MAR11Bi

  Lavabo đá MAR11Bi

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng ~15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Indonesia, theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Sản xuất tại Indonesia.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác tùy vùng.

 • Lavabo đá MAR12Bi
  Lavabo đá MAR12Bi

  Lavabo đá MAR12Bi

  Lavabo đá tự nhiên

  Trọng lượng: ~15 (kg)/chậu

  Quy cách kích thước chậu: 400 (mm) x cao 150 (mm)

  Xuất sứ Indonesia, theo tiêu chuẩn hàng hóa của KanLy® …

 • Lavabo đá marble R7E2
  Lavabo đá marble R7E2

  Lavabo đá marble R7E2

  Lavabo đá marble, đá tự nhiên

  Trọng lượng khoảng: +/- 15 (kg)/chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì: 400 (mm) x cao 150 (mm)

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ

  Tên gọi/loại đá: Đá marble đen Như Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam hoặc có thể có nhiều tên gọi khác

 • Lavabo đá marble tự nhiên R14V
  Lavabo đá marble tự nhiên R14V

  Lavabo đá marble tự nhiên R14V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá Vàng socola Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá nguyên khối MAR41V
  Lavabo đá nguyên khối MAR41V

  Lavabo đá nguyên khối MAR41V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 120mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Vàng dăm kết Núi Nhồi hoặc có thể có tên gọi khác tùy theo địa phương.

 • Lavabo đá nguyên khối MAR42V
  Lavabo đá nguyên khối MAR42V

  Lavabo đá nguyên khối MAR42V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 120mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá đen Bazan Việt Nam hoặc có thể có tên gọi khác tùy theo địa phương.

 • Lavabo đá nguyên khối MAR43V
  Lavabo đá nguyên khối MAR43V

  Lavabo đá nguyên khối MAR43V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 120mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá Trắng sữa Quỳ Hợp, Nghệ An hoặc có thể có tên gọi khác tùy theo địa phương.

 • Lavabo đá nguyên khối MAR44V
  Lavabo đá nguyên khối MAR44V

  Lavabo đá nguyên khối MAR44V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 120mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá Vàng socola Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam..,hoặc có thể có tên gọi khác tùy theo địa phương.

 • Lavabo đá nguyên khối MAR47V
  Lavabo đá nguyên khối MAR47V

  Lavabo đá nguyên khối MAR47V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 120mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá xanh Ngọc Lặc, Như Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam..,hoặc có thể có tên gọi khác tùy theo địa phương.

 • Lavabo đá nhỏ mini MAR6M4V
  Lavabo đá nhỏ mini MAR6M4V

  Lavabo đá nhỏ mini MAR6M4V

  Lavabo đá nguyên khối, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-20kg / chiếc.

  Kích thước vuông, Ngan 400mm x cao 80mm x chiều sâu 230mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Vàng socola Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá R11N
  Lavabo đá R11N

  Lavabo đá R11N

  Lavabo đá, lavabo đá tự nhiên.

  Trọng lượng: Khoảng 10-12kg / chiếc.

  Kích thước: Ðường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Xuất xứ: Sản xuất nguyên chiếc tại Pakistan theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®.

  Chất liệu thiết bị: Đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Marble Botticina-Fancy Pakistan, vàng kem., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá trắng sữa R13V
  Lavabo đá trắng sữa R13V

  Lavabo đá trắng sữa R13V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá Trắng sữa Quỳ Hợp, Nghệ An, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá LH470
  Lavabo đá LH470

  Lavabo đá tự nhiên Kanly LH470

  Lavabo đá, lavabo đá tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng 150kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì (liên hệ)

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Đá đen Như Xuân, Thanh Hóa Việt Nam., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Lavabo đá MAR25Bi
  Lavabo đá MAR25Bi

  Lavabo đá tự nhiên Kanly MAR25Bi

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng ~15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Indonesia, theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Sản xuất tại Indonesia.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác tùy vùng.

 • Lavabo đá tự nhiên Kanly R11V
  Lavabo đá tự nhiên Kanly R11V

  Lavabo đá tự nhiên Kanly R11V

  Lavabo đá marble, tự nhiên.

  Trọng lượng khoảng +/-15kg / chiếc.

  Kích thước đường kính phủ bì 400mm x cao 150mm

  Sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của KanLy®..

  Chất liệu sản phẩm bằng đá nguyên khối tự nhiên, đá phiến nguyên, khai thác mỏ.

  Tên gọi/loại đá: Vàng dăm kết Núi Nhồi, Thanh Hóa, Việt Nam.., hoặc có thể có nhiều tên gọi khác.

 • Showing 1–20 of 38 results

 

Lavabo đá tự nhiên Kanly mang đến một không gian đẳng cấp cho nhà tắm của gia đình bạn.

Hệ thống showroom Kim Quốc Tiến

+ Hồ Chí Minh: 02 Lương Định Của, P Bình An, Quận 2, HCM (ngay góc ngã tư Trần Não và Lương Định Của).

Hotline 091.9999.516 – 098.6666.516.

+ Chi Nhánh Hà Nội: Vòng xoay Tố Hữu giao Lê trọng Tấn, P La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Hotline 089.8888.516

+ Chi Nhánh Đà Nẵng: Coming soon!

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Chủ Nhật: 8h00 – 20h00

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích