Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Bộ vòi xả bồn 5 lỗ GCB08
  Bộ vòi xả bồn 5 lỗ GCB08

  Bộ vòi xả bồn 5 lỗ GCB08

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi cấp nước tưới cây cảnh GCT02
  Vòi cấp nước tưới cây cảnh GCT02

  Vòi cấp nước tưới cây cảnh GCT02

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Van đóng mở, bằng đồng thau, bền bỉ.

 • Vòi chậu 3 lỗ GCB07
  Vòi chậu 3 lỗ GCB07

  Vòi chậu 3 lỗ GCB07

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi chậu bếp cổ điển GCC07
  Vòi chậu bếp cổ điển GCC07

  Vòi chậu bếp cổ điển GCC07

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi cổ điển chậu bếp GCC06
  Vòi cổ điển chậu bếp GCC06

  Vòi cổ điển chậu bếp GCC06

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi lavabo 3 lỗ GCB03
  Vòi lavabo 3 lỗ GCB03

  Vòi lavabo 3 lỗ GCB03

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi lavabo gắn tường GCT06
  Vòi lavabo gắn tường GCT06

  Vòi lavabo gắn tường GCT06

  Vòi nước gắn tường, bằng đồng, cổ điển, nóng, lạnh

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA01
  Vòi nước bằng đồng GCA01

  Vòi nước bằng đồng GCA01

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA02
  Vòi nước bằng đồng GCA02

  Vòi nước bằng đồng GCA02

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA03
  Vòi nước bằng đồng GCA03

  Vòi nước bằng đồng GCA03

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA04
  Vòi nước bằng đồng GCA04

  Vòi nước bằng đồng GCA04

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA07
  Vòi nước bằng đồng GCA07

  Vòi nước bằng đồng GCA07

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA09
  Vòi nước bằng đồng GCA09

  Vòi nước bằng đồng GCA09

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA13
  Vòi nước bằng đồng GCA13

  Vòi nước bằng đồng GCA13

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCA15B
  Vòi nước bằng đồng GCA15B

  Vòi nước bằng đồng GCA15B

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

  Màu sắc: Đen

 • Vòi nước bằng đồng GCA20
  Vòi nước bằng đồng GCA20

  Vòi nước bằng đồng GCA20

  Vòi nước nóng lạnh, cổ điển.

  Bằng đồng thau, hoàn thiện bề mặt màu đồng.

  Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCV01
  Vòi nước bằng đồng GCV01

  Vòi nước bằng đồng GCV01

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCV01
  Vòi nước bằng đồng GCV01

  Vòi nước bằng đồng GCV01

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCV03
  Vòi nước bằng đồng GCV03

  Vòi nước bằng đồng GCV03

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Vòi nước bằng đồng GCV03B
  Vòi nước bằng đồng GCV03B

  Vòi nước bằng đồng GCV03B

  Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.

  Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.

  Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm.

  Trọng lượng xxkg(±).

  Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.

  Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

 • Hiển thị 1–20 của 52 kết quả

 

Vòi lavabo đồng thau Kanly với những kiểu dáng cực kỳ đặc biệt và đẳng cấp chắc hẳn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng.

Đặc biệt khi bạn kết hợp vòi chậu của hãng Kanly với các chậu rửa mặt Kanly sẽ mang đến một không gian nhà tắm tuyệt vời

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích